Puntalama İşleminin Örülmüş Kumaşların Yapısal Özellikleri ve Hava Geçirgenliği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


ÖZKAN İ., DURU BAYKAL P., KUVVETLİ Y.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.65-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Air permeability that closely related to structural parameters and surface properties of fabrics is an important thermal comfort parameter. Intermingling process gives cohesion to the filaments with pressured air. Loop characteristics, porous structure and also air permeability of fabric are changed by the effects of intermingling process. In this study, single jersey knitted fabrics were produced by using polyester-POY (Partially Oriented Yarn) yarns having different number of nips. The structural properties and air permeability of the knitted fabric samples were measured and the effects of changing number of nips on these properties were statistically analyzed. As a result, the changes in the structure of fabrics arised from the intermingling process have an effect to reduce air permeability of fabrics.

Keywords: Air permeability, Intermingling level, Polyester POY, Knitted fabrics

Hava geçirgenliği, kumaşların yüzey özellikleri ve yapısal parametreleri ile yakından ilgili önemli bir termal konfor parametresidir. Puntalama işlemi, basınçlı hava ile karmaşıklık vererek filamentlerin birbirlerine tutunmalarını sağlar. İplik yapısında meydana gelen bu değişim, kumaşın ilmek özelliklerini, gözenek yapısını dolayısıyla hava geçirgenliğini değiştirmektedir. Yapılan çalışma kapsamında, farklı punta sayılarına sahip polyester-POY (Partially Oriented Yarn) ipliklerden suprem kumaşlar örülmüştür. Örülen kumaşların yapısal özellikleri ve hava geçirgenlik seviyeleri test edilmiş, değişen punta sayılarının bu özellikler üzerindeki etkileri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, puntalama işleminin kumaş yapısında meydana getirdiği değişikliklerin hava geçirgenlik seviyesini düşürecek yönde etki ettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hava geçirgenliği, Punta seviyesi, Polyester POY, Örme kumaş