HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA HÜKMÜN TAMAMLANMASI KURUMU HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (HMK M. 305/A)


Creative Commons License

Albayrak H.

6. Uluslarası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 02 September 2021, vol.1, pp.453-463

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.453-463

Abstract

28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda birçok düzenleme ve değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlisi hukukumuza yeni bir kurum ekleyen “Hükmün Tamamlanması” başlığını taşıyan 305/A maddesidir. 7251 sayılı Kanun’un 26 maddesi ile 6100 sayılı Kanun’un Beşinci Kısmının İkinci Bölümünün başlığı “Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması” şeklinde değiştirilmiştir. Bu çalışmada, yapılan değişiklikle HMK’ya eklenen hükmün tamamlanması kurumunun usulü ve uygulamada yol açabileceği sorunlar değerlendirilmeye çalışılacaktır.