Sinepati Kavramı Bağlamında Dardenne Kardeşler Sineması


Creative Commons License

TÜRKGELDİ S. K.

SineFilozofi, vol.Özel Sayı, pp.623-644, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: Özel Sayı
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: SineFilozofi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.623-644
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

 The main aim of this study is to distinguish empathy within the confinements of cinema and to think of a new concept called “Cinepathy” which will be evaluated through cinematographic items and identifiers in the cinema of the Dardenne Brothers. Theoretical section focuses on the meanings of empathy and its distinction with sympathy. The philosophical views that an empathic relationship exists between “I” and “the other” are being put to discussion. Then different views on the relation of the viewer towards the film are being emphasized in cinema theory. Finally the relationship between cinema and empathy is been evaluated. Questions such as, ‘’How does cinema think about empathy and how does the viewer interact with this thought process?’’ are trying to be answered in this part. In this context the possibilities of the concept of “cinepaty” which has specific attributes in the general art of cinematography will be discussed. Afterwards this new concept of “cinepathy” was considered together with the style of cinema unique to the Dardenne brothers. If cinema has a mind of it’s own then it is important to consider how it can think about empathy. 

Bu çalışmanın temel amacı empatiyi sinema ile birlikte değerlendirmek ve bu doğrultuda sinepati adında yeni bir kavramı inşa edebilecek sinematografik öğelerden bazılarını Dardenne Kardeşler’in sinemasında düşünmektir. Bu bağlamda empatinin katmanlı anlamı ve sempatiden ayrıldığı noktalar üzerinde durulmuştur. Empatinin felsefi açıdan “ben” ile “öteki arasındaki ilişkiye gönderme yapan bir kavram olduğuna dair var olan görüşler değerlendirilmiştir. Daha sonra sinema teorisi içinde izleyicinin filmle kurduğu ilişki üzerine öne çıkan bazı farklı görüşlerin üzerinde durulmuştur. Son olarak sinemanın empati ile olan ilişkisi düşünülmüştür. “Sinema empatiyi nasıl düşünür ve bizler filmin bu düşünceleri ile nasıl bir temas kurarız” gibi sorulara yanıt aranmıştır. Bu bağlamda sinemanın kendi yetilerine özgü, farklı bir kavram olan “sinepati” kavramının olanaklılığı üzerinde durulmuştur. Ardından bu kavram Dardenne Kardeşler’in sineması ile birlikte düşünülmüştür. Sinema eğer düşünen bir zihinse o halde onun empatiyi de nasıl düşünebileceği üzerinde durulmalıdır.