Türkiye’de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Etkilerini Azaltmak İçin Alınması Gerekli Önlemler


Küsek G., ÖZTÜRK H. H. , GÜNGÖR C. , AKDEMİR Ş.

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26 - 28 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text