Yanıt yüzey metodu kullanılarak enantiyosaf mandelonitril sentezinin optimizasyonu


ALAGÖZ D., YILDIRIM D., TÜKEL S. S.

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 - 28 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey