A General Overview of the Definition and Scope of Consumer Credit Agreements in English Law via CCA 1974


Ekingen E.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.221-236, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

After World War II, a massive increase in global consumption has taken place in the world. People's constant focus on consuming something has begun to be interrupted in some cases by their inability to have sufficient financial strength. At this point, people have sought different financial supports to meet their needs. Thus, contracts have been started to be made for credits, which include cash and other financial lending methods. Consumers who seek to engage in a contractual relationship for their personal needs and who are borrowers of the agreement need to be protected by law in order to strengthen their position against creditors, who have more knowledge and experience than consumers within consumer credit agreements. English Law was one of the first legal systems that secured this state of protection by law. Since it is one of the first regulations in this field, this study aims to explain the general definition and scope of consumer credit agreements in English Law, and accordingly, to discuss the aim of consumer protection in consumer credit agreements by making a general assessment based on the approach of Turkish Law in this field.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya üzerinde tüketim oranında büyük bir artış meydana gelmiştir. İnsanların sürekli bir şeyler tüketmeye odaklanması, bazı durumlarda yeterli finansal güce sahip olamamaları ile sekteye uğramaya başlamıştır. Bu noktada insanlar ihtiyaçlarını gidermek için farklı finansal destekler aramışlardır. Buna bağlı olarak nakit para ve diğer finansal ödünç yollarını içerecek şekilde krediler için sözleşmeler yapılmaya başlanmıştır. Bilgi ve deneyimleri kredi veren ile karşılaştırılamayacak düzeyde olan, kendi kişisel ihtiyaçları için sözleşme ilişkisi içerisine girmeye çalışan kredi alan konumundaki tüketiciler, tüketici kredisi sözleşmelerinde kredi veren karşısındaki konumlarının güçlendirilmesi adına hukuk eliyle korunmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında tüketicilere kanun ile koruma sağlayan ilk hukuk sistemlerinden biri İngiliz Hukuku olmuştur. İngiliz Hukunda yer alan düzenlemelerin bu alanda ortaya konan ilk örneklerden olması nedeniyle, bu çalışma tüketici kredisi sözleşmelerinin İngiliz Hukukundaki genel tanımını ve kapsamını açıklamayı ve buna bağlı olarak Türk Hukuku uygulaması ile genel bir değerlendirme yaparak iki hukuk sisteminde tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında tüketicinin korunması amacını tartışmayı amaçlamaktadır.