Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Güvenligi Konusunda Değerlendirilmesi


EFENDİOĞLU A. , SEZGİN M. E. , Berkant H. G.

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Aydın, Turkey, 17 - 19 April 2008, vol.1, pp.1181-1189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1181-1189

Abstract

The main purpose of this study is to evalaute university students on computer and informatics security. The sample of this study consists of 245 students attending to five departments of Cukurova University. Informatics Security Survey which was developed and used to collect data by the researchers consists of 37 closed-ended questions. The following findings were determined: Most of the students use Windows as operating system; there is no meaningful difference between the students according to whether they update the system of their computers or not; most of the students don’t accept registration process via internet as reliable; most of the students don’t have enough knowledge on internet security concepts such as SET and SSL; most of the students who have lots of knowledge on computer viruses and who use internet frequently are attending to Department of Computer Education and Instructional Technologies (CEIT).
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerini bilgisayar ve bilişim güvenliği konusunda
değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Çukurova Üniversitesi’nin beş bölümünde öğrenim gören 245 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 37 kapalı uçlu sorudan oluşan Bilgisayar ve Bilişim Güvenliği Anketi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğunun Windows işletim sistemini kullandıkları; kullanıcılar arasında bilgisayarını güncelleme bakımından anlamlı fark bulunmadığı; öğrencilerin çoğunun internet üzerinden üyelik işlemlerini güvenli bulmadıkları; öğrencilerin çoğunluğunun SET ve SSL gibi internet güvenliği ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmadıkları; bilgisayar virüsleri hakkında en çok bilgiye sahip ve interneti en sık kullanan öğrencilerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü’nde bulunduğu belirlenmiştir.