Pamuk tarlasında erken dönemde Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae)?ye karşı kullanılan pestisitlerin predatör böceklerin poplasyonlarına etkilerinin araştırılması


Efil L., ATAKAN E., Karahan H.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.1-8, 2010 (Peer-Reviewed Journal)