Adana ilinde bakla (Vicia fabae L.) üzerinde zararlı ve faydalı böcek türleri ve önemlilerin yoğunluklarının saptanması


ATAKAN E.

Çukurova Ünviveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.29-34, 2008 (Peer-Reviewed Journal)