Sıcaklık Stresi Altındaki Süt Sığırlarının Serinletilmesi. , Temmuz-Ağustos, 2009 yıl 25 sayı 29142-48.


Creative Commons License

GÖNCÜ KARAKÖK S.

Hasad Dergisi, vol.25, no.291, pp.42-48, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 291
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Hasad Dergisi
  • Page Numbers: pp.42-48
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

Heat stress causes significant production and economic losses on intensive dairy farms. Previously reported studies have focused on the costs of milk production losses and cooling system investments. Heat stress results in production losses other than milk production, including increased risk of mastitis, decreased conception rate, and increased death loss. In addition to these animal performance losses, variable costs of veterinarian costs, mastitis treatment, breeding costs, lower milk quality premiums, and labour can also be affected.  There are a number of attempts can be done to prevent or alleviate heat stress. Major management options are providing shade, improved ventilation and a sufficient quantity of water. Ventilation can be provided for air movement by fans and windows. Especially evaporative cooling systems should be installing correctly using their installation direction to get accurate results. Sometimes adverse effect can be seen because of design or timing errors of the systems.

This study is prepared for farmer to alleviate heat stress using evaporative cooling system. 

Sıcaklık stresi sığır yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.  Daha önceki yıllarda, sıcaklık stresinin neden olduğu ekonomik kayıplar ile serinletme sistemleri yatırım maliyetleri konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. Sıcaklık stresi süt verim kayıplarından ziyade mastitis riskinin artışıü döl tutmama problem ve ölümlere neden olması gibi kayıplarla da etkisini göstermekteir. Hayvansal süretimdeki perfomans kayıplarına ek olarak artan değişken veteriner masrafları, tedavi giderleri, çiftleştirme masrafları, süt kalite kaybı gibi kayıplar ve işgücü gereksinmesi artışı gibi yollardan da etkisni göstermektedir.  Sıcaklık stress etkisini gidermek için pek çok çalışma vardır.  Temel olarak gölgelik, havalandırma ve yeterli su temini gerekir.  Ahırlarda havalnadırma doğal (ahırın yapısı, pencere) ve mekanik havalandırma (fanlar) olmak üzee iki şekilde sağlanabilir. Özellikle duş ve fan sağlanan serinletme sistemlerinde, hatalı kurulum yanlış sonuçlara ve olumsuz etkilere neden olabildiği için sistemin uygun şekilde ve kapasitede kurulumu doğru sonuç için çok önemlidir.

Bu çalışma, sıcaklık stresine karşı kurulacak duş ve fan sağlanan serinletme sistemlerini kullanmayı pğlanlayan yetiştiricilere sistemin kurulum esasları konusunda bilgi derlemek amacıyla hazırlanmışıtr.