XIX. Yüzyıldan Bir Sâkînâme Örneği: Sâkînâme-i Necmî Baba


Karga Göllü B.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.28, pp.173-201, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 28
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.15247/dev.3042
  • Journal Name: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.173-201

Abstract

XIX. yüzyıl divan şairlerinden Ömer Necmî Efendi’ye (H.

1230?/M. 1815-H. 1307/M. 1889) ait olduğu tespit edilen

Sâkînâme-i Necmî Baba isimli şiir, şairin beğenilen 4 şiirini

ihtiva eden bir yazma eser içerisinde olup Süleymaniye

Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu’nda yer

almaktadır. Bu çalışmayla türe yönelik yapılan araştırmalarda

şimdiye kadar ele alınmayan ve XIX. yüzyıl sâkînâmeleri

arasında adından söz edilmediği anlaşılan Sâkînâme’nin bilim

dünyasına tanıtılması amaçlanmaktadır. Eserin çeşitli yerlerine

düşülen notlar da şairin hayatı ve edebî kişiliğine yönelik

biyografi kaynakları ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda

rastlanmayan bilgiler içermektedir. Sâkînâme metninin Latin

harflerine çevrilip günümüz Türkçesine aktarılarak biçim ve

içerik bakımından incelenmesi hem şair hem de yüzyılın edebî

anlayışı hakkında bilgiler sunacak; kendine özgü bir anlatım

biçimi oluşturan Necmî’nin tutumu, dönemin edebî hareketleri

içerisinde sâkînâmelerin geçirdiği değişimin anlaşılmasına

yardımcı olacaktır.