Karar Verme Davranışları Ölçeği?nin (KDÖ) geçerlik ve güvenirliği.


GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.16, pp.7-17, 1996 (Peer-Reviewed Journal)