Umutsuzluğun Proaktif Kariyer Davranışları Üzerindeki Etkisinde Algılanan Sosyal Desteğin Düzenleyici Rolü


DOĞANÜLKÜ H. A., TANRITANIR Z.

Social Sciences Studies Journal, vol.8, 2022 (Peer-Reviewed Journal)