A Novel BioTarget in Treatment of Heart Failure Changes in Serum Galectin 3 Levels After Spironolactone


DEVECİ O. S. , ÇELİK A. İ. , İKİKARDEŞ M. F. , ÇAĞLIYAN Ç. E. , ÖZMEN Ç., DENİZ A. , ...More

11. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 26 - 29 March 2015, vol.115

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 115