Ahmed er-Rifai?nin İtikadi ve Kelami Görüşleri


ŞIK İ., KAPLAN H.

Tasavvuf Dergisi, vol.7, no.16, pp.87-105, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 16
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Tasavvuf Dergisi
  • Page Numbers: pp.87-105
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT:

Our aim in this our work is that to see there isn’t argument between science of sufism and science of theleogy. One example is for that thought of theology of Ahmed er-Rifâ-i in sufism. Sufisms had got  enough information about islamıc theology in early period. The science of theology intends true beleif and the science of sufism intends true beleif and true life.

We brought thought of Ahmed er-Rifâ-i in theology and sufism from early source. We saw sufisms  assented that true belief is first thing in religion in earl period in. İn our opionin true belief is proved  by true  information in islamic beleif. This is only possible with  information of theology.

Keywords: Sufism, Theology, belief,  concept of theology

Özet:

Bu çalışmamızda Tasavvuf ilmi ile Kelâm ilmi arasında bir çekişme ve zıtlaşma olmadığı gibi, ilk dönem mutasavvıflarının ciddi bir kelâm bilgisine sahip olduklarını, doğru itikadı amaçlayan kelâm ilmi ile doğru inanç ve yaşayışı amaçlayan tasavvuf ilmi arasındaki sıkı bir bağ bulunduğunu Ahmed er-Rifâ-i örneğinde göstermeyi  amaçladık.

Ahmed er-Rifâ-i’nin itikadi ve kelami konulardaki görüşlerini ilk kaynaklardan vermeye çalıştık. Çalışmamız sonucunda ilk dönem mutasavvıflarının doğru itikad sahibi olmayı, doğru yaşamanın ilk basamağı olarak gördüklerini ve bunu da Ehl-i Sünnet inancı doğrultusunda bir yaklaşımla sağladıklarını  gördük. Kanaatimizce tasavvuf açsından kelâmi konuların öneminin vurgulanması ve bunların öğretilmesi ayrı bir değer taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Tasavvuf , Kelâm, İtikad, mutasavvıf, Ehl-i Sünnet, kelâmi kavramlar