Dış Ortamda Yer Alan Çeşitli Kimyasal Kirliliklerin Etkisinin Değerlendirilmesinde FETAX Testinin Değeri


BOĞA PEKMEZEKMEK A., BİNOKAY U. S., ÖZGÜNEN T.

22. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Turkey, 8 - 12 September 1996

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes