Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Müziğin Önemi


ÇUHADAR C. H.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, no.359, pp.15-22, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.15-22
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

It is known that the great responsibility concerning to the children raising issue belongs to the formal education after the institution of family. It is obvious that an education system which cannot take of the humane values such as peace, democracy, freedom along with the transference of scientific information in its nature will not promise good days for the whole mankind. “The democracy and human rights education” was constituted aiming at living of people in peace both in their own countries and in the universal scale. In accordance with the statement ‘Development of Peace Ideals among the Youngs’, the education aimed at the young people should build up the ideals of peace, democracy, humanism and international solidarity.

In order to reach such kind of politic goals aimed at the education, it is benefited from several courses (natural science and social studies, etc.) especially on the field of social sciences. As for this article, it has been submitted another concrete suggestion to the educators working on this field. The fact that the two universal languages, i.e. human rights and the music try hard by supporting each other for the aim of peace. The education of music can be employed to be able to teach the human rights and democracy apart from teaching of producing music and taste of music. Along with the methods of music education aimed at producing together, also the songs which comes to mean as ‘the music’ itself may give the keys of a peaceful world to the students.

Çocuk yetiştirmek konusunda aileden sonra en fazla sorumluğun örgün eğitim kurumlarına düştüğü bilinmektedir. Bilimsel bilgi aktarmanın yanı sıra barış, demokrasi, özgürlük gibi insani değerleri merkezine almayan bir eğitim sisteminin insanlığı güzel günlere götürmeyeceği açıktır. “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi”,  insanların hem kendi ülkelerinde hem de evrensel çapta barış içinde yaşamaları amacına yönelik olarak oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1965 tarihinde kabul ettiği Gençlerde Barış Ülkülerini Geliştirme Bildirgesi’ne göre, gençlere yönelik eğitim onlarda barış, insancıllık, özgürlük, uluslar arası dayanışma ülkülerini geliştirmelidir.

                Eğitimde hedeflenen bu tür siyasal amaçlara ulaşabilmek için özellikle sosyal bilimler alanında pek çok dersten (hayat bilgisi, sosyal bilgiler gibi) yararlanılmaktadır. Bu makalede ise bu alanda çalışan eğitimcilere somut başka bir öneri getirilmektedir. İki evrensel dil olan insan hakları ve müziğin birbirlerine destek vererek barış için çalışmaları önerilmektedir.  Müzik eğitimi, müziği yapmayı ve müzik beğenisini öğretmek kadar, insan hakları ve demokrasiyi öğretebilmek için de kullanılabilir. Müzik eğitiminin birlikte üretmeye yönelik yöntemlerinin yanı sıra müziğin kendisi demek olan şarkılar da, öğrencilere barış dolu bir dünyanın anahtarlarını verebilirler.