Morphological Characteristics of Maxillary Sinus Ostium in Unilateral Cleft Lip/Palate


Creative Commons License

Duyan H. , Evlice B.

Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.176-177

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176-177

Abstract

Objectives: The purpose of present study was to evaluate the morphological characteristics of primary maxillary sinus ostium (PMO), and accessory maxillary sinus ostium (AMO) in patients with unilateral cleft lip and palate (UCLP) using cone-beam computed tomography (CBCT) images. Method: A total of 60 patients (30 UCLPs, and 30 controls) were included. PMO diameter and PMO height were measured. Presence of AMO, maxillary sinus pathology (MSP) and PMO obstruction were recorded. Shapes of PMOs and AMOs were recorded as slit, round and oval. Statistical analyses were performed using the IBM® SPSS 25.0 (Armonk, NY, USA) version. Statistical significance was defined with p<0.05. Results: One hundred and twenty (right/left) sides of the study population were examined. There was no statistically significant relationship between the presence of a cleft with PMO diameter, PMO height, the prevalence of MSP, PMO obstruction, and presence of AMO (p>0.05) in UCLP group. PMO diameter on the cleft sides of the patients with UCLP was significantly lower than the control group (p=0.023). The prevalence of MSP and PMO obstruction on the cleft sides was significantly higher than the control group (p=0.016 and p=0.006, respectively). There was no statistically significant difference in the PMO height andpresence of AMO between the groups (p>0.05). The majority of the PMOs and AMOs were slit-shaped. Conclusion: Anatomical and morphological differences in the maxillary sinus region may lead to MSP in patients with non-syndromic UCLP.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, unilateral dudak damak yarığı (UCLP) olan hastalarda primer maksiller sinüs ostiumunun (PMO) ve aksesuar maksiller sinüs ostiumunun (AMO) morfolojik özelliklerini konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri kullanarak değerlendirmektir. Yöntem: Toplam 60 hasta (30 UCLP ve 30 kontrol hastası) dahil edildi. PMO çapı ve PMO yüksekliği ölçüldü. AMO varlığı, maksiller sinüs patolojisi (MSP) ve PMO obstrüksiyonu kaydedildi. PMO ve AMO'ların şekilleri yarık, yuvarlak ve oval olarak kaydedildi. İstatistiksel analizler, IBM® SPSS 25.0 (Armonk, NY, USA) versiyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak tanımlandı. Bulgular: Çalışma popülasyonunun 120 (sağ/sol) tarafı incelendi. UCLP grubunda yarık varlığı ile PMO çapı, PMO yüksekliği, MSP prevalansı, PMO obstrüksiyonu ve AMO varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05). UCLP'li hastaların yarık tarafındaki PMO çapı, kontrol grubuna göre anlamlıderecede düşüktü (p=0.023). Yarık taraflarında MSP prevalansı ve PMO obstrüksiyonu kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p=0.016 ve p=0.006). Gruplar arasında PMO yüksekliği ve AMO varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). PMO'ların ve AMO'ların çoğu yarık şeklindeydi. Sonuç: Sendromik olmayan UCLP'li hastalarda maksiller sinüs bölgesindeki anatomik ve morfolojik farklılıklar MSP'ye yol açabilir.