A Longitudinal Research on Household Consumption Behaviors in Adana Province


Çabuk S., Zeren D., Doğan Südaş H., Nakıboğlu M. A. B., Köksal Araç S., Arık A.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.3, pp.10-27, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.10-27
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

It was aimed to determine the household consumption behavior and the change in consumption patterns of Adana province over the years in the present study. For this purpose, data were collected from households with similar characteristics in 2012 and 2020 by survey method and household consumption habits were examined longitudinally. This research was conducted in four central districts of Adana, namely Seyhan, Çukurova, Yüreğir and Sarıçam. Valid questionnaires were provided from 1222 and 1294 households in 2012 and 2020, respectively. Descriptive statistics on the purchasing, consumption and post-purchase habits of households, the factors affecting their purchasing place preferences, service consumption trends, ownership of durable consumer goods, sustainable consumption behaviors and media habits are presented in the findings part. In addition, the changes in consumer tendencies were interpreted in terms of socioeconomic groups. In the light of longitudinal data, similarities and differences in household consumption behaviors are discussed in the conclusion part by considering factors such as social change and technological advances. Research findings on the behavior of consumers living in Adana provide important indicators for businesses and public institutions operating in Adana

Bu çalışmada, 2012 ve 2020 yıllarında benzer özellikteki hanelerden toplanan veriler ile Adana İli Hane Halkı Tüketim Davranışlarını ve yıllar itibariyle tüketim kalıplarındaki değişimi tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Adana ilinde yaşayan tüketicilerin satın alma, tüketim ve satın alma sonrası alışkanlıkları, satın alma yeri tercihlerinde etkili faktörler, hizmet tüketimi eğilimleri, dayanıklı tüketim mallarına ilişkin sahiplik oranları, sürdürülebilir tüketim davranışları ve medya alışkanlıkları boylamsal olarak incelenmiştir. Araştırma; Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere Adana’nın dört merkez ilçesinde yürütülmüştür. 2012 yılında 1222; 2020 yılında ise 1294 haneden geçerli veri toplanmıştır. Çalışma kapsamında hanelerin satın alma ve tüketim davranışlarındaki değişimlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler sunulmuş ve bu değişimler sosyoekonomik gruplar açısından da yorumlanmıştır. 2012 yılı verileri ve 2020 yılı verileri ışığında tüketim davranışlarına ilişkin benzerlikler ve farklılıklar sosyal değişim ve teknolojik ilerlemeler gibi faktörler göz önünde bulundurularak tartışılmıştır. Araştırma bulguları Adana ilinde yaşayan tüketicilerin tüketim davranışlarıyla, Adana ilinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kuruluşları açısından önemli göstergeler sunmaktadır.