Dine İlişkin Bazı Bilgi, Rivayet ve Kıssaların Hareket Noktası Yemen-Yemen Yahudi ve Hıristiyanları


Creative Commons License

DÖNER E.

DİNİ ARAŞTIRMALAR, vol.18, no.46, pp.209-232, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 46
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: DİNİ ARAŞTIRMALAR
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.209-232
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

Throughout history Yemen, having a convenient place for life and agriculture,
has been an area of variety with different religions living together such as Paganism,
Mazdaism, Judaism and Christianity and has become a stomping ground for different
cultures and civilisations. In the Holy Qur’an, Yemen itself and the people/places about
Yemen are mentioned in 105/Surah al-Fil in the 1-5 verses dealing with the army
intending to destroy the Ka’bah, in 85/ Surah al-Buruj in the 4-9. verses dealing withthe king throwing his people to the pit of fire and in 34/Surah al-Saba’ in the 15-21.
verses dealing with Queen of Sheba. The region has gained ground because of the
presence of the serious number of Jew and Christian people in the region and most of
the ravies like Ka’b al-Ahbâr and Vehb b. Münebbih having a history in Yemen. This
ravies played a leading role in carrying the materials of the people of book, especially
Jew culture, to the Islamic literature. Moreever, the Jews and the Christians of region
and their literature are bound to be studied because the anectodes/moral studies told
about old peoples were brought to Mecca and Medina through Yemen.
Key words: Yemen, Judaism, Christianity, Ka’b al-Ahbâr, Vehb b. Münebbih

Yaşamaya, tarıma elverişli topraklara sahip Yemen, farklı kültür ve medeniyetlerin
uğrak mekanı olması sebebiyle tarih içerisinde Putperestlik, Mecûsîlik, Yahudilik
ve Hıristiyanlık gibi birçok dinin birlikte yaşadığı bir çeşitlilik bölgesi olmuştur.
Kur’an’ı Kerim’de Yemen ve Yemen’e dair kimseler/olaylar 105/Fil sûresi 1-5.
ayetlerde Kâbe’yi yıkmak isteyen orduya, 85/Burûc sûresi 4-9. ayetlerde kavmini ateş
çukuruna atan krala ve 34/Sebe sûresi 15-21. ayetlerde Sebe melikesine atıfla bahsedilmiştir.
Bölgede ciddi anlamda Yahudi ve Hıristiyan nüfusunun varlığı ve özellikle
Yahudi kültürü başta olmak üzere Ehl-i kitab malzemesinin İslam literatürüne taşınmasında
aracılık görevi üstlenen Ka’b el-Ahbâr ve Vehb b. Münebbih gibi râvilerin
önemli bir kısmının Yemen geçmişlerinin olması bölgenin önemini artırmaktadır. Ayrıca
geçmiş kavimlere dair anlatılan kıssaların Yemen üzerinden Mekke-Medine’ye
ulaşmış olması bölge Yahudi ve Hıristiyanlarını ve onlara dair literatürü incelememizi
zorunlu kılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yemen, Yahudilik, Hıristiyanlık, Ka’b el-Ahbâr, Vehb b.
Münebbih