PERFORMANCE ANALYSİS OF 8TH GRADE STUDENTS ON LGS: A CALCULATİON WİTH MARKOV MODEL


Kiral E., Gemcioğlu M.

Akademik Hassasiyetler, vol.11, no.24, pp.1-22, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this article is to measure the effect of practice exams, which is an important factor in the teaching processes of 8th grade students, on the performance of the High School Entrance Exam. For this purpose, in the 2021-2022 academic year, the results of 42 8th grade students in 20 trial exams for 6 courses in Kahramanmaraş province were analyzed using the one-step stochastic Markov chain method. Markov models were created on the test results. Transition probability matrices of each model were found and limit matrices in stationary states were calculated. Results from the study: i) For Turkish, Turkish Revolution History and Kemalism, Foreign Language, Mathematics and Science courses, the transitions will be from the middle group to the upper group with the highest probability. ii) For the Religious Culture and Moral Knowledge course, the transitions will most likely be from the middle group to the middle group. iii) The stagnation years for Turkish lessons, Turkish Revolution History and Kemalism, Religious Culture and Ethics, Foreign Language, Mathematics and Science lessons were found to be 2024, 2026, 2023, 2025, 2024 and 2026, respectively. These results also indicate that student success can be improved steadily and at the same time in the regulated educational environment. Within the framework of the results obtained from the study, it has been suggested that new research should be carried out for wider audiences in teaching processes.
Bu makalenin amacı, 8. Sınıf öğrencilerinin öğretim süreçlerinde önemli bir etken olan deneme sınavlarının Liselere Giriş Sınavı başarımı üzerine etkisini ölçmektir. Bu amaçla 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Kahramanmaraş ilinde 8. sınıf 42 öğrencinin 6 ders için yıl içinde girdikleri 20 deneme sınavında aldığı sonuçlar bir adımlı stokastik Markov zincirleri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Deneme sınavı sonuçları üzerinde Markov modelleri oluşturulmuştur. Her bir modelin geçiş olasılık matrisleri bulunmuş ve durağanlık durumlarındaki limit matrisleri hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar: i) Türkçe, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri için geçişler en büyük olasılık ile orta gruptan üst gruba olacaktır. ii) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için geçişler en büyük olasılık ile orta gruptan orta gruba olacaktır. iii) Türkçe dersi, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik dersi ve Fen Bilimleri dersleri için durağanlık yılları sırasıyla 2024, 2026, 2023, 2025, 2024 ve 2026 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar düzenlenen eğitim-öğretim ortamında öğrenci başarısının istikrarlı ve aynı zamanda geliştirilebileceğini de ifade etmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde öğretim süreçlerine dönük daha geniş kitlelere yönelik yeni araştırmaların yapılması önerilmiştir.