Kültürel Entegrasyon, Sosyal Medya ve Sosyal Penetrasyon Modeli


Bulut S.

3rd Internation Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 15 - 18 March 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal penetrasyon teorisi, bir ilişki geliştikçe iletişimin yüzeyselden daha derine ve daha anlamlı hale geldiğini iddia etmektedir. Bu teori 1973'te Irwin Altman ve Dalmas Taylor tarafından şekillendirilmiştir (Communication Theory, 2022). Sosyal penetrasyon, özellikle kendini ifşa etme yoluyla gerçekleştirilir, kişinin kendisi hakkında bilgi ifşa etme amaçlı bir süreçtir. Kendini açma, ilişkilerdeki yakınlığı belirli bir noktaya kadar artırır. Sosyal nüfuz, romantik ilişkiler, arkadaşlıklar, sosyal gruplar (örneğin dini gruplar veya futbol kulüpleri) ve iş ilişkileri dâhil olmak üzere farklı bağlamlarda ortaya çıkabilir. Teori ayrıca çevrimiçi flört ve sanal ekipler gibi bilgisayar aracılı iletişim bağlamlarında da uygulanmıştır (Carpenter ve Greene, 2015, 1). Yabancı uyruklu öğrenciler de herhangi bir yabancı uyruklu birey gibi kendininkinden farklı bir toplumsal yaşam içerisine dâhil olmaya çalışmaktadır. bu entegrasyon sürecinde çeşitli zorluklar ve engellerle karşılaşma olasılığı olan bu bireylerin diğer bireylerden farkı ise yüksek öğretim kurumlarının olanaklarından istifade edebilecekleridir. Bu kapsamda düşünüldüğünde öğrencilerinin gruplara dahil olabilme, arkadaşlık kurabilme, gündemi ve eğitim fırsatlarını takip edebilme pratikleri ile kariyer planlamaları yapabilme durumlarının sosyal penetrasyon modeli ile irdelemeye çalışmak bu araştırmanın temel amacıdır. Öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca karşılaştıkları engeller ve bu engelleri aşarak entegrasyon olabilme durumlarının sosyal penetrasyon teorisi ile açılanıp açıklanamayacağı sorusu ise araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Türkiye'de yükseköğretim eğitimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin bireysel anlamda karşılaştıkları temel problemler, sosyal medya kullanım biçimleri, entegrasyon süreçleri birbirine benzerlik göstermektedir. Temel olarak entegrasyon süreçlerinde dil öğrenme, arkadaşları ile iletişim kurabilme, eğitim sonrası kariyer planlama konularında zorluklar yaşanmaktadır. Diğer yandan üniversitenin sağladığı olanaklar, kamu kurumlarının sağladığı entegrasyon destekleri ve gerçek sosyal yaşamlarında gelişen dayanışma kültürü büyük avantajlar sağlamaktadır.