Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük (Gaziantep) Kazıları Orta Çağ Mezarlarında Kullanılan Ahşapların Arkeobotaniksel Değerlendirilmesi


KAVAK S., ÇAKAN H., GENÇ E.

33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 180-2, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2, pp.211-221

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.211-221
  • Çukurova University Affiliated: Yes