‘Туркестанский Сборник’ (Türkistan Derlemesi)’ ve Orta Asya DiniDüşüncesi Açısından Kaynaklık Değeri


GÖKALP Y., EYÜPOĞLU O.

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, no.25, pp.69-86, 2018 (Peer-Reviewed Journal)