Determination of Hepatitis C virus genotype and HCV infection transmission routes in Cukurova University Medical Faculty Hospital


Creative Commons License

Çetin Duran A., Kibar F., Çetiner S., Yaman A.

TURK HIJIYEN VE DENEYSEL BIYOLOJI DERGISI. TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY, vol.74, no.3, pp.201-210, 2017 (Scopus)

Abstract

Amaç: HCV’nin neden olduğu kronik karaciğer

hastalığının tedavi ve takibinde genotiplerin

belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada,

HCV genotiplemesi için Çukurova Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarına gönderilen

kan örneklerinde elde edilen sonuçlar ve hasta dosya

bilgileri kayıtlardan incelenerek bölgemizdeki HCV

genotiplerinin dağılımı ve bulaş yolları belirlenmiştir.