Çukurova Bölgesinde Süs Bitkilerinde Thysanoptera Thrips Türleri ve Domates Lekeli Solgunluk Virus Hastalığının Araştırılması


ATAKAN E. , KAMBEROĞLU M. A. , Keçe A. F. Ç.

Türkiye Bitki Koruma Kongresi, 5 - 08 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text