KANATLI HAYVANLARIN CORONAVİRÜS ENFEKSİYONLARINA GENEL BİR BAKIŞ


TEKELİOĞLU B. K.

6. INTERNATIONAL FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES CONGRESS September 22-23, 2023, Ganja / Azerbaijan Azerbaijan State Agricultural University, Ganca, Azerbaijan, 22 - 23 September 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ganca
  • Country: Azerbaijan
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Avian coronaviruses (Avian CoV) are a large group of viruses primarily infecting poultry. These viruses

are part of the extensive Coronaviridae family, which also includes human and other animal

coronaviruses. Taxonomically, within the Coronaviridae family, coronaviruses are classified into

orthocoronavirinae subfamily. and 4 genera as; alphacoronavirus, betacoronavirus, deltacoronavirus,

and gammacoronavirus. All avian coronaviruses are classified at the orthocoronaviridae subfamiliy and

deltacoronavirus and gammacoronavirus genera. The gammacoronavirus category primarily includes

the Avian Infectious Bronchitis Virus (IBV) and hosts other coronaviruses that affect other wild and

domesticated birds like peacocks, quails, turkeys, geese, ducks, and pigeons. Wild bird species can serve

as a reservoir for many zoonotic pathogens, thus having a significant impact on the health of humans

and other animals. Additionally, they can be a potential source of dangerous pathogens for domesticated

animals, leading to socio-economic consequences. As a result, wild birds have been under

epidemiological observation for many years. Gammacoronaviruses can spread from poultry to wild birds

and vice versa, and migratory wild birds with their long-distance flying abilities can carry coronaviruses

from one continent to another. Understanding the ecology of wild bird coronaviruses at the level of viral

species can be challenging due to limitations in genetic sequencing studies and the inherent difficulties

in defining species for both gamma and deltacoronaviruses. However, it is known and has been reported

by various researchers that most gamma- and deltacoronavirus species can infect multiple host species.

This review aims to provide current information about coronavirus infections in poultry.

Keywords: Avian Coronaviruses, Birds, Deltacoronaviruses, Gammacoronaviruses, IBV, Eggs.

Avian coronavirüsleri (Avian CoV), temel olarak kanatlı hayvanları enfekte eden büyük bir virüs

grubudur. Bu virüsler, insan ve diğer hayvan coronavirüslerini de içeren geniş Coronaviridae ailesinin

bir parçasıdır. Taksonomik olarak Coronaviridae ailesinin üyesi olan Coronavirüsler,

orthocoronaviridae alt ailesinin alphacoronavirüs, betacoronavirüs, deltacoronavirüs ve

gammacoronavirüs olmak üzere dört türü içerinde yer almaktadırlar. Tüm kanatlı hayvan

coronavirüsleri ise deltacoronavirüs ve gammacoronavirüs türleri içerisinde sınıflandırılır.

Gammacoronavirüsler içerisinde başlıca olarak Avian Infectious Bronchitis Virüs (IBV) bulunur ve

tavuskuşları, sülünler, hindi, kaz, ördek ve güvercinler gibi kanatlı hayvanları etkileyen diğer

coronavirüsleri de taksonomik olarak içeriende barındırır. Yabani kanatlı hayvan türleri, birçok zoonotik

patojenin doğal kaynağı olarak rezervuar görevi görebilirler ve bu nedenle insan ve diğer hayvanların

sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler. Ayrıca, evcil hayvanlar için potansiyel tehlikeli

patojenlerin kaynağı olabilirler ve bu tür enfeksiyonların sosyo-ekonomik sonuçları olabilir. Bu nedenle

yıllar boyunca yabani kanatlı hayvanlar epidemiyolojik gözlem altında tutulmuştur.

Gammacoronavirüsler, kümes hayvanlarından yabani kanatlı hayvanlara ve yabani kanatlı hayvanlardan

kümes hayvanlarına bulaşabilirler ve uzun mesafelere uçma yetenekleri nedeniyle göçmen yabani

kanatlı hayvanlar coronavirüsleri bir kıtadan diğerine yayabilirler. Yabani kanatlı hayvan

coronavirüslerinin ekolojisinin viral tür düzeyinde anlaşılması zor olabilir çünkü gen dizileme

çalışmalarının sınırlılıkları ve hem gama- hem de deltacoronavirüslerin tür tanımlarının doğal nedenli

zorlukları bulunmaktadır. Bununla birlikte, çoğu gama- ve deltacoronavirüs türünün birden fazla konaktürünü enfekte edebileceği bilinmektedir ve farklı araştırıcılar tarafından rapor edilmiştir. Bu derleme

kanatlı hayvanların coronavirüs enfeksiyonları hakkında güncel bilgiler vermeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Avian Coronaviruses, Deltacoronaviruses, Gammacoronaviruses, IBV, Kuşlar,

Yumurta.