Ekolojik Dengeyle Uyumlu Yeşil Bütçeler ve Yerel Yönetim Uygulamaları


Creative Commons License

Ergen Z.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.2, pp.62-73, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35379/cusosbil.944665
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.62-73

Abstract

Sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği ve çevresel sorunlar bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biridir. Hava kirliliği, deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte sıcaklık ve soğukluk artışları, anormal hava olayları, aşırı yağışlar, kuraklık gibi olumsuz hava olayları doğal düzeni tehdit etmektedir. Bütün bunlarla birlikte çevre kirliliğinin artması da çevre sorunlarıyla mücadele için çevre yönetim sistemine olan ihtiyacı artırmıştır. Hava kirliliğine bağlı salınımları azaltmak en azından hafifletmek için de acil eylem planlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi tarafından geliştirilmiş yeşil bütçeleme, yerel sürdürülebilirliğe kapsamlı bir siyasi yönetim yaklaşımı getirmeyi amaçlamaktadır. Yeşil bütçeleme, siyasetçilerin kararlarının çevre üzerindeki etkilerini ölçülebilir bir şekilde anlamalarına izin vermektedir. Bunun yanında doğal kaynakların korunmasına öncelik vermelerini sağlayarak, kaynak yönetimini otorite içinde daha entegre ve verimli hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Dünya üzerindeki farklı ülkelerde uygulanan yeşil bütçelemenin sonuçları sistemin iyi çalıştığını göstermektedir. Çevreye ilişkin merkezî ve yerel kamu politika uygulamaları ülkemizi de her geçen gün artmaktadır