Pınar Gültekin Cinayeti Örneğinde Kadın Cinayeti Haberlerinde Etik İhlaller


Yıldız F.

VII. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Toplumsal cinsiyetçi ideolojinin ve uygulamaların sonucu olan kadına yönelik şiddet Türkiye’nin en önemli toplumsal sorunlarından biridir. Kadınlar, aile ve akrabalık ilişkileri, çalışma yaşamı, arkadaşlık ve flört ilişkileri çerçevesinde yaşamlarındaki erkeklerin şiddetiyle sıklıkla karşılaşmakta, kimi kez de hiç tanımadıkları erkeklerin şiddetine maruz kalmaktadırlar. Psikolojik, fiziksel, ekonomik, cinsel ve sosyolojik boyutları olan kadına yönelik şiddetin en sarsıcı ve onarılamaz biçimi ise kadın cinayetleridir. Türkiye’de her yıl yüzlerce kadın, genellikle de yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmektedir. 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle erkeklerin öldürdüğü kadın sayısı 335 olarak kaydedilmiştir (http://anitsayac.com/). Neredeyse her gün en az bir kadın cinayeti haberi medyada benzer biçim ve içeriklerle sunulmakta, kimi kez anlık kamuoyu tepkileri yaratsa da kısa bir süre sonra gündemden düşmekte ve unutulmaktadır. Haber medyasının toplumsal sorunlara ilişkin kamuoyunun dikkatini çekme, farkındalık oluşturma ve kamu otoritesi karşısında tepkilerin dile getirilmesine aracılık etme işlevleri bulunmaktadır. Ancak günümüzde medyanın güç/iktidar ilişkileri ve kar güdüsüne odaklı yapısı nedeniyle haber profesyonellerinin başlıca hedefi, haberin bir emtia olarak dikkat çekecek biçimde paketlenip mümkün olan en fazla sayıda kişiye ulaşmasıdır. Bu çalışma, kadın cinayeti haberlerinde medyanın toplumsal cinsiyetçi dili ve sansasyonel habercilik anlayışı nedeniyle oluşan etik ihlalleri Pınar Gültekin cinayeti haberleri örneği üzerinden ele almaktadır. Muğla’nın Ula ilçesinde 16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolan 21 Temmuz 2020 tarihinde ise Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Gültekin ile ilgili haberler, cinayet sürecini, cinayetin işleniş biçimini tüm detaylarıyla aktaran, maktulün özel hayatının gizliliğini ihlal eden ve doğruluğu kesinleşmemiş verileri hakikatmiş gibi sunan sansasyonel bir anlatıya sahiptir. Çalışma kapsamında 21 Temmuz 2020-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında ulusal gazetelerin çevrimiçi haberleri arasından, yargısal örneklem yoluyla seçilen toplam 30 haber betimsel araştırma yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile medya kuruluşlarının etik ilkeleri rehberliğinde haber anlatıları; dil ve fotoğraflar düzeyinde çözümlenerek yapılan etik ihlaller saptanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kadın cinayeti, haber etiği, kadın cinayeti haberleri, gazetecilik etiği