İki böbrek bir klip hipertansif sıçanlarda klonidinin barorefleks duyarlılık ve vasküler otonomik etkinlik üzerideki etkisi


KOÇAKLI Z. G. , AKILLIOĞLU K. , ÖZAYKAN B.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Kongresi.191; Trabzon, 2012., Turkey, 25 - 29 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey