Müzenî’xxnin İmam Şâfiî’xxye Aykırı Görüşleri -Sarhoşun Talakı Örneği-


ASLAN N. , Sezer M. A.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 21 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text