Neonatal farelerde uygulanan ketamin ve dexmedetomidinin erişkin dönem nörokognitif fonksiyon ve anksiyete benzeri davranışlar üzerine etkileri


TÜRKTAN M. , AKILLIOĞLU K. , YILMAZ M. B. , ÖZCENGİZ D.

49. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi. Antalya, 2015., Turkey, 2 - 06 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey