Investigation of predatory Orius species (Hemiptera: Anthocoridae) in Balcalı District of Adana Province, Turkey


Creative Commons License

Tatlıcıoğlu Ş., Atakan E., Pehlivan S.

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.13, no.1, pp.25-36, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma ile Adana ili Balcalı yöresinde değişik kültür bitkilerinde 2019-2020 yıllarında Orius türleri (Hemiptera: Anthocoridae) türleri araştırılmıştır. Sörvey çalışmaları, bazı yazlık ve kışlık sebzeler, tarla bitkileri ile meyve ağaçlarında yürütülmüştür. Örnekleme ünitelerinde tek yıllık otsu kültür bitkilerinden 20 bitki, çok yıllık odunsu kültür bitkilerden ise 10 bitki tesadüfi olarak seçilmiştir. Örneklemelerde özellikle bitkilerin çiçekleri dikkate alınmıştır. Otsu bitkilerin üst kısımları, meyve ağaçlarının ise çiçekli sürgünleri kap içerisine silkelerek böcekler toplanmıştır. Çalışma sonucunda; Orius niger Wolff, Orius laevigatus (Fieber), Orius albidipennis (Reuter) ve Orius vicinus Ribaut (Hemiptera: Anthocoridae) türleri saptanmış olup, toplam birey sayıları 211 adet olarak kaydedilmiştir. Orius laevigatus %69.67 oran ile en yaygın bulunan avcı tür olmuştur. Bu türü, toplam erginlerde %29.39 bulunma oranı ile O. niger izlemiştir.