Yaz Aylarında Embriyo Aktarım Uygulama Başarısını Artırmak İçin Fan Temini Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

GÖNCÜ KARAKÖK S.

HASAD Dergisi Şubat 2006, Yıl:21 Say:249; 28-33s Proje No:ZF-2004-BAP-19, vol.21, no.249, pp.28-33, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Establishment and maintenance of pregnancy is difficult in lactating dairy cows exposed to heat stress. A major pathway is in effects on the early cleavage stage embriyo. The most common approach to alleviate heat stress in developed countries has been to alter the cow’s environment through provision of shade, fans, sprinklers and altering feeding strategy. Nonetheless, seasonal variation in reproductive function persists. The objectives of the current study were to evaluate improvement way of pregnancy rate after embriyo transfer using fan  in Holstein cows. 

Sıcaklık stresine maruz kalan süt sığırlarında kızgınlık tespiti hataları ve tohumlanan ineklerden gebeliği devam edenlerin azalması nedeniyle, gebeliğin devamı ve gerçekleşmesi güçleşmektedir. Gelişmiş ülkelerde, sıcaklık stresi etkisine karşı en yaygın yaklaşım, gölgelik, fan ve yağmurlama sistemleri kullanarak ineğin fiziksel çevresinde iyileştirme yapmaktır. Tüm bunlara rağmen, sığırcılıkta üreme performansında mevsimsel varyasyon varlığını sürdürmektedir. Mevcut çalışmanın amacı, Siyah Alaca ineklerde fan temini ile embriyo aktarım sonrası gebelik oranını iyileştirme yollarını değerlendirmektir.