Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Durumlarının Değerlendirilmesi


TORUN S. , BİLGİN O. , Erk M. A. , FIRAT S.

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, 14 - 15 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text