Ebû Zeyd Seâlibî (ö. 8751471) ve el-Cevâhiru?l-Hısân fî Tefsîri'l-Kur'ân adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

DÖNER E.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.129-141, 2014 (Peer-Reviewed Journal)