Ekmeklik (Triticum Aestivum Cv. Özkan) Ve Makarnalık (Triticum Durum Cv. Diyarbakır 81) Buğday Çeşitlerinde Kadmiyum Stresinin Ve Paclobutrazol İle İlişkisinin Büyüme, Pigment İçeriği Ve Kadmiyum Birikimi Üzerine Etkileri


OTU H., DÜZENLİ S.

Ç. Ü. FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.34, no.6, pp.52-61, 2016 (Peer-Reviewed Journal)