Seramik Sanat Objelerinin Seramik Parkı Yapımında Kullanılması ve Çukurova Üniversitesi Kampüs Alanında Deneysel Çalısma


Darçın B., SAKARYA N.

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Osmaniye
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes