(1994). Harran Ovası Şartlarında Vicia sativa L. Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Karakterler Arası İlişkilerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . Cilt, 3, Ege Üni. Zir. Fak. Basımevi,


ŞILBIR Y., POLAT T., SAĞLAMTİMUR T., TANSI V.

Tarla Bitkileri Kongresi Çayır Mer?a Bildirileri, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.3, pp.5-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5-10