Phoma tracheiphila’ya Karşı Bazı Fungisitlerin Etkinliğinin Araştırılması


Creative Commons License

KAYIM M., YEŞİL M. S., ENDES A.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.25, no.5, pp.1086-1097, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmada bir ruhsatlı olmak üzere 11 farklı fungisitin 14 farklı konsantrasyonunun in vitro koşullarda Phoma tracehiphila’nın en virulent izolatlatının (Pt-E10) miselyal gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. In vitro koşullarda patojenin miselyal gelişimini engellemede cyprodinil (375 g kg-1)+ fludioxonil (250 g kg-1) kombinasyonunun 5 ppm≥ , fluxapyroxad (75 g l-1) + difenoconazole (50 g l-1) fungisit kombinasyonunun 100 ppm≥ uygulama dozları %100 etki ederek en etkili fungisitler olmuştur. cyprodinil (375 g kg-1)+ fludioxonil (250 g kg-1) ve fluxapyroxad (75 g L-1) + difenoconazole (50 g L-1) Bu fungisit kombinasyonlarının EC50 değerleri sırasıyla 0.12 ve 1.23 ppm olarak P. tracehiphila (Pt-E10) için hesaplanmıştır. Azoxystrobin, dithianon ve pyraclostrobin gibi etkili maddeli fungisitler P. tracheiphila’nın miselyal gelişimini engellemede kayda değer bir etki göstermemiştir. Sera denemelerinde ise cyprodinil (375 g kg-1) + fludioxonil (250 g kg-1) ve fluxapyroxad (75 g L-1) + difenoconazole (50 g L-1) fungisit kombinasyonlarının normal dozları hastalık şiddetini engellemede çok etkili değilken, uygulama dozunun iki katı kullanıldığında hastalık sırasıyla %62.6 ile %45.3 düzeyinde engellenmiş, ruhsatlı bakırhidroksit ise hastalığı sadece % 9.8 oranında engellemiştir.