Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinden Önceki Dönemde Katılma Alacağının Devrinin Mümkün Olup Olmadığı Problemi


DALCI ÖZDOĞAN N., Özdemir F.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.4, pp.41-58, 2018 (Peer-Reviewed Journal)