Kemanda Çalma Teknikleri


ÇUHADAR C. H.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.121-132, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Violin, from its emergence until today, is the instrument for which the most works have been written and, whose playing techniques have developed the most. The Violin has an important place in both, eastern and western music. Thanks to the specially developed bow and playing techniques, the violin has been the most important member of the western music.

The Violin began to be developed in Europe in the 1600’s and reached its current form through Italian masters Amati, Guarnerius and Stradivarius. Bow is an important element in playing the violin. It was developed between 1785-1790 by French bowmaker François-Xavier Tourte and reached its contemporary form. The present shape of the bow enables performers improve many important bow techniques in violin playing. Spiccato techniques were developed after changing the bow shape. This article describes the contemporary right and left hand techniques in violin playing in a systematic way.

This article has two purposes. One of them is classifying the right and left hand playing techniques. The second purpose is examining contemporary playing techniques. In this article it was aimed to compile scientific and artistic works that have been previously published and reached.

Keman, ortaya çıkışından bugüne kadar üzerinde en çok eser yazılan ve çalma tekniği geliştirilen çalgılardan birisidir. Hemen hemen tüm doğu ve batı müziklerinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle gelişen yay ve çalma teknikleri sayesinde batı müziğinin en önemli üyesi olmuştur.

Batı dünyasında 1600 yıllarında geliştirilmeye başlanan keman, İtalyan ustalar Amati, Guarnerius ve Stradivarius sayesinde bugünkü şeklini elde etmiştir. Keman çalmada önemli bir unsur olan yay ise Fransız yay yapımcısı François-Xavier Tourte tarafından 1785-1790 yıllarında geliştirilerek günümüzdeki şeklini almıştır. Yaydaki biçimin bugünkü aşamaya gelmesi, kemanda çok önemli yay tekniklerinin ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Halen kullanılan zıplatmalı teknikler, yayın biçiminin değişmesinden sonra gerçekleşmiştir. Makalede, bugün kullanılan sağ ve sol el teknikleri bir sistematik oluşturacak şekilde anlatılmaktadır.

Bu makalede iki amaç gözetilmiştir. Bunlardan birincisi keman eğitiminde kullanılan sağ ve sol el tekniklerini inceleyerek sınıflandırmaktır. Makalenin ikinci amacı ise modern çalma tekniklerini incelemektir. Derleme yöntemi ile oluşturulan bu makalede alanyazında ulaşılabilen sanatsal ve bilimsel çalışmalar bir araya getirilmeye çalışılmıştır.