Seramik Çamurlarında Özsüz Hammadde olarak Bazaltik Tefra Kullanımı ve Reolojiye Etkileri


ERGÜL S., AKYILDIZ M., SAKARYA N.

12. Kil Sempozyumu, Turkey, 5 - 09 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes