İkili Kodlama Kuramına Dayalı Olarak Hazırlanan Multimedya Ders Yazılımının Fen Bilgisi Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi


SEZGİN M. E. , KÖYMEN Ü.

I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 28 - 30 November 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text