Glukoz oksidaz enziminin Florisil destek üzerine immobilizasyonunun optimizasyonu ve karakterizasyonu


Özyılmaz G., ALPTEKİN Ö., YILDIRIM D., TÜKEL S. S.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.495

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.495