ILIMAN İKLİM BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ


Creative Commons License

Dikel S. (Editor)

Akademisyen, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Akademisyen
  • City: Ankara

Abstract

Günümüzde insanlık, bir yandan kaynaklar üzerine iklim değişikliğinin orantısız etkileri ve çevresel bozulma ile mücadele ederken bir yandan da yirmi birinci yüzyılın ortaları itibariyle, 9 milyarı geçmesi beklenen insan nüfusuna gıda ve geçim kaynağı sağlama sorumluluğunun getirdiği inanılmaz bir zorlukla da karşı karşıya kalması kalmıştır. Birleşmiş Milletler’in, Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin 2030 Gündemi, dünyada hiçkimseyi geride aç bırakmayan, sürdürülebilir tarımsal üretim uygulamasına geçirilerek, bu zorlukların üstesinden gelinebileceğini öne sürmüştür.