The Influence of Climatological Variables on Particulate Matter and Sulphur Dioxide


Creative Commons License

Zateroğlu M. T.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, vol.38, no.1, pp.13-24, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Hava kirleticilerin tahmin edilmesi, insan sağlığı üzerindeki etkilerinin artması ve çevre sorunları nedeniyle önemli bir konu haline gelmiştir. Bu makale, Çoklu Doğrusal Regresyon yöntemine dayalı istatistiksel yaklaşım yoluyla hava kirletici konsantrasyonlarını tahmin etmek için bir tahmin modeli oluşturmayı amaçlamaktadır. Analiz, Kırıkkale'de bulunan izleme istasyonunda hava kirleticilerin günlük konsantrasyon değerlerini ve bulutluluk, rüzgar hızı, yağış, bağıl nem ve hava sıcaklığı gibi iklimsel değişkenleri içermektedir. İklim elemanlarının hava kirleticileri üzerindeki etkisi, regresyon analizi yöntemi kullanılarak istatistiksel açıdan önemli olarak tanımlanmıştır (%5’ten küçük önem düzeyi). Değerlendirilen iklimsel değişkenler arasında, partikül madde için adımsal regresyon modellerinde en sık seçilen değişkenler bulutluluk, yağış ve bağıl nem olurken, kükürt dioksit için en çok bağıl nem ve minimum hava sıcaklığı seçilmiştir.