Türkiye’de Tarımsal Kuruluş ve Organizasyonların Çiftçi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi


Akdemir Ş., Açıksarı Ş. Y.

3. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi Özet Metinleri, İstanbul, Turkey, 23 May 2022, pp.30-31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-31
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de tarımsal kuruluş̧ ve organizasyonların çiftçi gözüyle değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın birincil verileri; Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Mersin ve Adana illerindeki 407 adet tarımsal işletmeciden 2021 yılında anketyoluyla elde edilmi̧ olup üreticilerin; ortalama yaşlarının 45,80 yıl, deneyim surelerinin 27,88 yıl, tarımda çalışan aile birey sayılarının 2,36 adet olduğu, %14,70’inin üniversite tahsili yaptığı, %46,20’sinin sadece köyde, %29,00’ının il veya ilçede ikamet ettiği ve %62,20’sinin asli mesleğini çiftçilik olarak belirttiği, %61,70’inin bir üretici örgütüne yeliği, %92,90’ının traktösahipliği, %53,30’unun hayvansal üretim yaptığı%66,10’unun tarımsal kredi kullandığı belirlenmiştir. Üreticiler hizmetlerinden en çomemnun oldukları kurumu, %36,80 memnuniyet düzeyiyle Toprak Mahsulleri Ofisi olarak belirtmişlerdir. Toprak Mahsulleri Ofisini, %12,90’la Tarım Kredi Kooperatifleri, %10,60’la Ziraat Bankası, %7,90’la Ziraat Odası ve %7,00’ la araştırma kuruluşları takip etmiştir. %31,40’la Ziraat Mühendisleri Odası, %27,20’yle üniversiteler-faklteler, %13,50’yle İlce Tarım Mdrlüğü hizmetlerinden memnun olunmayan kurumlar olarak değerlendirilmiştir. Üreticiler çoğunlukla girdi fiyatlarının yüksekliğinden yakınmaktadır. Kruskal-Wallis ve lojistik regresyon analiz sonucuna göre üreticilerin tarımsal kuruluşların hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörler ise reticinin gelir düzeyi, işletme byklüğü, girdi fiyatlarının seviyesi olarak belirlenmiştir.