Hopa Nehri Havzasının Maksimum Entropi Yöntemi ile Akma Türü Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi


ÇAN T., TEKİN S.

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey