Chemical compositions of essential oil obtained from the fruits of Laser trilobum grown in Mersin


ferahoğlu e.

Biological Diversity and Conservation, vol.16, no.1, pp.1-5, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Laser trilobum (L.) Borkh. is a perennial herbaceous plant growing naturally in some parts of Turkey. Its dried and ground fruits are called 'Kefe kimyonu'. Kefe cumin, from which essential oil is obtained from its fruits rich in nutrients, is not cultivated in our country. In this study, the amount of essential oil obtained from the fruits of kefe cumin and the components of these essential oils were determined. Kefe cumin (Laser trilobum) plant was obtained from Mersin region and the essential oils of its fruits were determined by clevenger aparatus and its components were determined by Gas Chromatography and Gas Chromatography-Mass Spectroscopy method. According to the research findings, the essential oil rate of the plant was determined as 4.4%, and it was determined that the main components of this essential oil were d-limonene and peryl aldehyde (with a total rate of 95.36%).
Laser trilobum (L.) Borkh. Türkiye'nin bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen çok yıllık otsu bir bitkidir. Kurutulmuş ve öğütülmüş meyveleri 'Kefe kimyonu' olarak adlandırılır. Besin elementleri yönünden zengin olan meyvelerinden uçucu yağ elde edilen kefe kimyonunun ülkemizde yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Bu çalışma ile kefe kimyonu meyvelerinden elde edilen uçucu yağ miktarını ve bu uçucu yağların bileşenlerini belirlenmiştir. Kefe kimyonu (Laser trilobum) bitkisi Mersin yöresinden temin edilmiş olup meyvelerinin uçucu yağı clevenger cihazı ile bileşenleri ise Gaz Kromatografisi ve Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre bitkinin uçucu yağ oranı %4,4 olarak tespit edilmiş olup bu uçucu yağın ana bileşenlerini d-limonen ve peril aldehitin (toplam %95,36 oranında) oluşturduğu belirlenmiştir.